Ontmoetingskerk-2017

De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Haarlem helpt mensen die door armoede, ziekte, ouderdom of handicap of afkomst niet tot hun recht of tekort komen. Zij probeert oog en oor te hebben voor mensen in nood en daar te ‘helpen waar geen helper’ is.

Of de hulpvrager kerkelijk is of niet, dat maakt niet uit. Daar zal de diaconie niet naar vragen.

Aanvraag Fondsen | Aanvraag hulp

De diaconie is hulpvaardig en creatief maar ook doortastend en kritisch waar mensen onrecht wordt aangedaan. Het werk wordt gedaan door diakenen en diaconale medewerkers in de verschillende wijken, maar ook door vrijwilligers bij diverse andere organisaties zoals de voedselbank, het aanloophuis van Stem in de Stad, de vakantieweken voor ouderen en mensen met een beperking, de hulpdiensten, de commissie maatschappelijk werk en in het vluchtelingenwerk.

De Haarlemse diaconie beschikt over een diaconaal bureau met een algemeen secretaris en een administratieve kracht en heeft een belangrijk aandeel in diaconaal-missionair werk. Met veel groepen en instellingen in Haarlem voert zij overleg en werkt zij samen.

Op deze website vindt u informatie over al ons werk en kunt u ook lezen hoe u dit werk als vrijwilliger of met een gift zou kunnen steunen. Wij houden ons aanbevolen voor uw vragen en opmerkingen.