Ontmoetingskerk-2017

Financiën

Onderstaande afbeelding van de baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

(klik op plaatje voor vergroting)