Ontmoetingskerk-2017

Verslag

De Diaconie heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk te zorgen voor de financiële hulp op plaatselijk en regionaal gebied en wereldwijd. Zij waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag, rekening en verantwoording af aan de Algemene kerkenraad.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Zie hiervoor onder de kop Financiën.