Interkerkelijk Werkgelegenheidsfonds

Ontmoetingskerk-2017

Per 1 april 2015 is de Stichting IWF opgeheven en gaat verder als Fonds Interkerkelijk Werkgelegenheids Fonds.

RSIN-nummer: 806160287

Wat doet de Interkerkelijk Werkgelegenheidsfonds (IWF)?

Er worden initiatieven gesteund in principe met een sociale binding. Het is een sympathiek doel, dat eigenlijk ook op onze weg ligt om te helpen

Is het geen sociaal werk of achtergrond, dan afweging maken:

a) landelijk populair doel: nee
b) ze hebben steun nodig: ja

Van oorsprong minimum gift € 500,00 en maximum € 1.500,00

Aanwezigheid van keurmerk

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.