Jan Rodink Fonds

Ontmoetingskerk-2017

De Jan Rodink Stichting is per 21 maart 2015 opgeheven en gaat verder als Fonds Jan Rodink van de Diaconie van de Protestante Gemeente te Haarlem.

RSIN-nummer: 815467151

Wie was Jan Rodink?

Jan Rodink was een oud algemeen secretaris der Hervormde Diaconie. Het fonds is opgericht op 17 januari 2006 door toedoen van een vermogend gemeentelid van de toenmalige Hervormde Gemeente Haarlem Dr. Bloemsma huisarts in Haarlem was dit gemeentelid en vroeg aan het College van Diakenen om een fonds voor ouderen te realiseren. Dr. Bloemsma wilde een gedeelte van zijn vermogen beschikbaar stellen voor hulpbehoevende ouderen in Haarlem. Hij had in zijn praktijk het nodige meegemaakt en geconstateerd dat de voorzieningen van overheid en gemeente niet voldeden aan de zorg voor ouderen.

 

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.