Fonds Nederkoorn-van Dijk

Ontmoetingskerk-2017

De Nederkoorn-van Dijk Stichting is per 1 januari 2015 opgeheven en gaat verder als Fonds Nederkoorn-van Dijk van de Diaconie van de Protestante Gemeente te Haarlem.

RSIN-nummer: 810152757

Wat was de Nederkoorn-van Dijk Stichting?

Het Fonds Nederkoorn- Van Dijk is door het College van Diakenen ingesteld als gedeeltelijke voortzetting van de Nederkoorn-Van Dijk Stichting. Deze stichting had als doel hulp te verlenen aan blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, alsmede aan “stille armen” in Haarlem. De stichting werd bestuurd door vertegenwoordigers van de Hervormde Diaconie, van de Vereniging van de heilige Vincentius van Paulo en de Gemeentelijke Nazorg van Haarlem. Deze laatste organisatie bestond niet meer ten tijde van de opheffing van de stichting.

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.