Ontmoetingskerk-2017

Privacyverklaring

De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.