Ontmoetingskerk-2017

Hier vindt u het collecterooster voor 2018 en de omschrijving van de doelen van deze collecte. In de kerken van Haarlem zijn elke zondag twee collecten.

Altijd de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Als er geen omschrijving van de collecte vermeld wordt is deze bestemd voor het eigen werk van de diaconie en de kerk in de eigen gemeente. Als u hiernaast op de maand klikt krijgt u de collecten en doelen van die maand te zien.

We collecteren elke zondag maar wij hopen dat u telkens weer uw gave geeft met uw hart, want er is nog veel te doen in Haarlem, ons land en in wereld.

Download hier het collecterooster van 2018 in PDF formaat.