Ontmoetingskerk-2017

1 april 2018     Pasen
1e Diaconie     (Stichting Voedselbank)
Vandaag is er weer een aandachtcollecte en deze keer gaan onze gaven naar de Voedselbank Haarlem. Elke week deelt de voedselbank vele pakketten uit maar het wordt steeds moeilijker om deze te vullen met nuttige producten voor de mensen.  Door de recessie komen er minder artikelen van de grote bedrijven omdat er waarschijnlijk voorzichtiger geproduceerd wordt.  Toch hebben de mensen deze voedselpakketten hard nodig om hun gezin eten te geven. Zonder deze hulp gaan kinderen en volwassenen echt met honger naar bed. Laten we vanmorgen met deze aandachtcollecte de voedselbank ondersteunen zodat zij de pakketten kunnen blijven vullen.
2e Kerk     (40 dagen collecte)
Zet kinderen aan het kliederen!
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

8 april 2018
1e Diaconie
2e Kerk

15 april 2018
1e Diaconie     (Seniorenvakanties)
De toenemende vergrijzing in onze samenleving brengt specifieke problemen met zich mee waarvoor de kerken aandacht moeten hebben. Zowel de thuiswonenden als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen onze aandacht. Eén aspect van die aandacht zijn de ouderenvakanties van het Landelijke Vakantiebureau. De diaconie ondersteund de ouderen financieel als zij niet in staat zijn zelf zo’n vakantie te betalen en de diaconie verzorgd het vervoer naar het vakantiehuis en weer terug. Steeds minder ouderen zijn in staat om deze vakantie gedeeltelijk te betalen en daardoor wordt er door de diakenen steeds meer een beroep gedaan op het diaconale geld voor deze groep mensen. Het zou mooi zijn als u 1% van uw vakantiegeld zou geven voor dit doel.
2e Kerk

22 april
1e Diaconie
2e Kerk

29 april 2018
1e Diaconie     (Wijkprojecten)
In de centrumwijk is de collecte voor het ADC. In Schalkwijk is de collecte voor Stichting Auntie Rosette. In Oost is de collecte voor het Stichting Pikulan.
2e Kerk