Ontmoetingskerk-2017

5 augustus 2018
1e Diaconie     (Wereldwijde Diaconale Doelen)
De diaconie collecteert vandaag voor Wereldwijde Diaconale Doelen. Het zijn de vele projecten die Kerk in Actie uitvoert. De diaconie ondersteund jaarlijks deze projecten. En met uw hulp kunnen we dat blijven doen.
2e Kerk

12 augustus 2018
1e Diaconie
2e Kerk     (Kerk in Actie Zending)
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.

19 augustus 2018
1e Diaconie
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale werk.
2e Kerk

26 augustus 2018
1e Diaconie     (Hospicegroep Haarlem)
Al twintig jaar biedt Stichting Hospicegroep Haarlem e/o aanvullende mantelzorg bij terminaal zieke mensen thuis. Goed geschoolde vrijwilligers komen bij iemand thuis en ondersteunen niet alleen de zieke maar ook – de vaak overbelaste – mantelzorgers (partners, kinderen, familie, vrienden, buren). De stichting werkt nauw samen met huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werk. Als het thuis om welke reden dan ook niet meer gaat dan kan de stichting palliatieven terminale zorg bieden in één van de Bijna Thuis Huizen in Zuid-Kennemerland. U begrijpt dat de diaconie deze collecte van harte kan aanbevelen.
2e Kerk