Ontmoetingskerk-2017

2 december 2018
1e Diaconie      (1e advent)
In de maand december, de adventstijd, zal de diaconie een aantal keren uw gaven vragen voor het meehelpen het kerstfeest voor zoveel mogelijk mensen feestelijk te maken. Vandaag vragen wij uw bijdrage om alle mensen die financiële hulp krijgen van de diaconie en het noodfonds van de kerken met kerst iets extra te geven. Met die kerstbijdrage kunnen zij dan ook de kerst feestelijk maken. Laat uw hart spreken en geef deze mensen ook een hartverwarmend Kerstfeest.
2e Kerk     (Missionair Werk en Kerkgroei)
Onze kerken lopen leeg en daar kunnen we somber over zijn. Maar we kunnen ook iets gaan doen! Zoals andere vormen en manieren bedenken om het Evangelie door te geven aan de mensen van vandaag. De Protestantse Kerk wil de komende jaren op honderd plekken in Nederland nieuwe vormen van gemeenschap en kerk-zijn realiseren. Eén van deze plekken kennen wij: het werkterrein van stadsdominee Tom de Haan. Tijdens culturele of maatschappelijke bijeenkomsten, op het net en gewoon op straat: ds. De Haan zoekt naar nieuwe wegen en eigentijdse taal om cultuur en de boodschap van Christus met elkaar te confronteren. Met uw bijdrage maakt u zijn werk mogelijk!

9 december 2018
1e Diaconie     (2e advent, VPSG)
Deze aandachtcollecte van dit jaar is bestemd voor de VPSG. Deze Provinciale Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld is een oecumenische stichting die zich beweegt binnen, op de drempel van en buiten de kerken. Men kan er terecht met vragen rond (seksueel) geweld, geloof, zingeving en mens-zijn. De VPSG geeft begeleiding aan vrouwen en meisjes die getroffen zijn door incest/seksueel geweld. Ook voor mannen die hiermee te maken hebben kunnen wij zoeken naar de juiste begeleiding. Daarnaast biedt de VPSG een luisterend oor voor de naasten (partners, familieleden) van slachtoffers. De VPSG is één van de ondersteunde organisaties door de diaconie.
2e Kerk     (Pastoraat)
Pastoraat nieuwe stijl
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

16 december 2018
1e Diaconie      (3e advent, projecten wijkgemeenten)
Op deze derde adventzondag vragen we u aandacht voor de projecten van de drie wijkgemeenten van onze kerk. Voor de Oosterkerk is dat hulp aan Stichting Pikulan, de Bavo- en Nieuwe kerk is dat African Devine Church (ADC) en de Ontmoetingskerk steunt Stichting Auntie Rosette.
2e Kerk

23 december 2018
1e Diaconie      (4e advent)
De vierde adventszondag heeft de diaconie bestemd voor kerstgroeten dichtbij. Alle wijkdiaconieën verzorgen jaarlijks voor de oudere gemeenteleden en andere mensen kerstgroeten met een attentie. Deze groeten worden zeer gewaardeerd en geven onze kerk ook een gezicht naar buiten. De collecte van vandaag is dus voor de wijkdiaconieën om ook dit jaar weer deze attenties en groeten te kunnen verzorgen.
2e Kerk

24 december 2018     Kerstavond
1e Diaconie
Het doel van deze collecte wordt vastgesteld door de wijkkerk.
2e Kerk
Instandhouding kerkgebouwen.

25 december     Kerst 2018
1e Diaconie       (Kinderen in de Knel)
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen? Houd in de loop van 2018 www.kerkinactie.nl/kerst in de gaten.
2e Kerk

30 december 2018     Eindejaarscollecte
1e Diaconie
De laatste collecte van het jaar, de eindejaarscollecte, komt ten goede aan het plaatselijke werk van uw eigen kerkelijke gemeente.
2e Kerk