Ontmoetingskerk-2017

4 februari 2018     Zondag voor het Werelddiaconaat
1e Diaconie
Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.
In de centrumwijk is de collecte voor het ADC.
2e Kerk

11 februari 2018
1e Diaconie     (Noodhulp)
Elk jaar worden we opgeschrikt door verschillende rampen. Een watersnoodramp, hongersnood, aardbeving, burgeroorlogen. Gevolg is dat vele mensen dakloos worden en opgevangen moeten worden in kampen. De wereld doet dan een beroep op ons. We willen dit jaar drie collecten reserveren voor hulp aan mensen van deze rampen. De diaconie kan dan namens u direct hulp bieden. We hopen dat u meehelpt dit fonds te voorzien van uw gaven.
2e Kerk

18 februari 2018
1e Diaconie
2e Kerk

25 februari 2018
1e Diaconie
De collecte van vandaag is bestemd voor het eigen diaconale werk en wel voor onze bijdragen aan Kerk in Actie.
2e Kerk