Ontmoetingskerk-2017

1 juli 2018
1e Diaconie     (Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem)
Vandaag is de diaconale collecte een aandachtcollecte en wel voor de Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (afgekort FUN). Deze stichting verleent materiele hulp aan inwoners van Haarlem en omgeving, die in acute financiële noodsituatie verkeren en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een zogenaamde voorliggende voorziening zoals de Wet Werk en Bijstand, de pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening. FUN wil vooral mensen die tussen wal en schip zijn geraakt een eenmalige financiële ondersteuning bieden zodat zij de draad van hun leven weer op eigen kracht kunnen oppakken. Ook de diaconie doet regelmatig een beroep op dit fonds en is er een goede samenwerking tussen beiden.
Nu het fonds de materiele hulp biedt kan de diaconie meer financiële hulp bieden. Wij doen een beroep op u om dit fonds met ruime gaven te helpen.
2e Kerk

8 juli 2018
1e Diaconie
De aandacht collecten is vandaag bestemd voor het “gewone werk” van de diaconie. Helpen waar geen helper is. Vaak wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor leefgeld, aanschaf van identiteitspapieren of bijdragen voor een slaapplek in Haarlem. Voor dit werk vragen wij vandaag uw bijdrage.
2e Kerk

15 juli 2018
1e Diaconie     (Jeugddiaconaat)
Jeugddiaconaat is ‘het doen van barmhartigheid’ voor en/of door jonge mensen. Soms heeft een programma of activiteit een expliciet jeugd diaconaal karakter, maar ook kan het verweven zijn in het jeugdwerk in het algemeen. Het jeugddiaconaat is één van de speerpunten in het diaconale beleidsplan en de diaconie probeert dit samen met het jeugdwerk op te zetten. We kunnen denken aan een jeugd diaconaal vrijwilligersjaar, waarin jongeren een jaar fulltime vrijwilligerswerk doen met bijvoorbeeld daklozen, verslaafden, terminaal zieke patiënten, gevangenen, kinderen, mensen met een beperking en vluchtelingen. Meedoen met the Mall of Sonrise, enkele dagdelen of een hele week actief inzetten voor spelprogramma’s voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Verder daagt de diaconie jongeren uit zich diaconaal in te zetten. Werken aan nieuwe initiatieven als een eigen website voor de jongeren moeten ook betaald worden. Vandaar vragen wij u gaven deze zondag voor het jeugddiaconaat. De jeugd is niet de kerk van de toekomst maar de kerk van nu!
2e Kerk

22 juli 2018
1e Diaconie
Naast alle goede doelen heeft de diaconie ook geld nodig voor haar eigen werk.Daarom wordt er vandaag gecollecteerd voor het maatschappelijke werk in Haarlem van en door de diaconie.
2e Kerk

29 juli 2018
1e Diaconie     (SchuldHulpMaatje)
De diaconie is samen met Stem in de Stad, Geloven in de stadkerken en het bisdom het project SchuldHulpMaatje gestart. Het project koppelt maatjes aan mensen die in de schuldsanering zitten of er dreigen in te komen om hen tot steun te zijn. Een luisterend oor, hulp bij de administratie maar ook bij te staan en te leren hoe je met b.v. € 60,- per week je gezin draaiende moet houden. Van die zestig euro moet alles gedaan worden, levensmiddelen, kleding, verzorgingsartikelen enz. Er zijn op het moment vijftien maatjes die door het landelijk project opgeleid en gecertificeerd zijn. Het is heel belangrijk en intensief werk. Dit project heeft ook kosten en wordt daarin ondersteund door o.a. de diaconie. Vandaag vragen wij u om het ons mogelijk te maken dit project voort te zetten en uit te breiden.
2e Kerk