Ontmoetingskerk-2017

3 juni 2018     Pinksteren
1e Diaconie
Ondersteuning diaconie Haarlem
Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Haarlem. Vaak als ondersteuning met leefgeld voor een week. Ze krijgen ook direct andere vormen van hulp. Ook in Haarlem groeien relatief veel jongeren op in werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale helpers kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om ondanks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen.
De Oosterkerk collecteert voor het eigen wijkwerk. Centrumwijk collecteert voor de Raad van Kerken. Schalkwijk heeft vandaag een extra collecte voor het bloemenfonds.
2e Kerk

10 juni 2018
1e Diaconie Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bijenhouden biedt jongeren een toekomst
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?
2e Kerk

17 juni 2018
1e Diaconie
Vandaag een gewone diaconale collecte voor het werk van onze eigen diaconie.
2e Kerk
Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis)
Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is het Roosevelthuis vernieuwd. Onder de naam Nieuw Hydepark werden in februari 2016 de eerste vakantiegasten welkom geheten. De kamers hebben moderne voorzieningen als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een alarmeringssysteem. Voor de inrichting blijft, ook na de opening, uw bijdrage noodzakelijk.
Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000,- nodig. Deze collecte draagt daaraan bij.

24 juni 2018
1e Diaconie     (Stichting De Sluis)
DSG “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en ex-gedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden bij praktische zaken, hulp aan hun families en bij terugkeer in de samenleving. Deze ondersteuning biedt De Sluis vanuit het netwerk van kerken in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek-Waterland. De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Zo kan de diaconaal pastor in samenwerking met de geestelijke verzorgers binnen al contacten leggen met het oog op het hulpaanbod buiten het JCZ. Daarnaast coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ en wordt er vanuit de Sluis praktische hulp (bijv. kleding) geboden.
2e Kerk