Ontmoetingskerk-2017

24 december 2017     Kerstavond

1e Diaconie

Het doel van deze collecte wordt vastgesteld door de wijkkerk.

2e Kerk

Instandhouding kerkgebouwen

 

25 december     Kerst 2017

Eén collecte

Kerk in Actie: Kinderen in de Knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst Ze brengen Kerst door op straat, achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, vindt u in de loop van 2017 op www.kerkinactie.nl/kerst.