Ontmoetingskerk-2017

4 maart 2018 Kerk in Actie
1e Diaconie     (Voorjaarszendingsweek)
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bij belstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen.
2e Kerk

 

11 maart 2018 Kerk in Actie
1e Diaconie     (Binnenlands Diaconaat)
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?
2e Kerk

18 maart 2018
1e Diaconie
2e Kerk

25 maart 2018     Palmzondag
1e Diaconie Kerk in Actie
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/ aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Collecteert u in de veertigdagentijd mee voor dit werk?
2e Kerk

29 maart 2018   Witte Donderdag (indien van toepassing)
1e Diaconie
2e Kerk

30 maart 2018   Goede Vrijdag (indien van toepassing)
1e Diaconie
2e Kerk

31 maart 2018     Paaswakedienst
1e Diaconie
2e Kerk