Ontmoetingskerk-2017

6 mei 2018
1e Diaconie
De toenemende vergrijzing in onze samenleving brengt specifieke problemen met zich mee waarvoor de kerken aandacht moeten hebben. Zowel de thuiswonenden als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen onze aandacht. Eén aspect van die aandacht zijn de ouderenvakanties van het Landelijke Vakantiebureau. De diaconie ondersteund de ouderen financieel als zij niet in staat zijn zelf zo’n vakantie te betalen en de diaconie verzorgd het vervoer naar het vakantiehuis en weer terug. Steeds minder ouderen zijn in staat om deze vakantie gedeeltelijk te betalen en daardoor wordt er door de diakenen steeds meer een beroep gedaan op het diaconale geld voor deze groep mensen. Het zou mooi zijn als u 1% van uw vakantiegeld zou geven voor dit doel.
2e Kerk     (Missionair werk en kerkgroei)
Twintigers op zoek
Bestaat God? Is de kerk iets voor mij? Wat wil ik met mijn leven? Twintigers hebben vaak een druk leven, maar lopen ook rond met vragen over zingeving, geloof en kerk. Twintigers zijn er ook in Haarlem en de missionair predikant Tom de Haan wil graag helpen bij dit denkproces in de Bavo, het Patronaat, de Toneelschuur, via de media en gewoon op straat zoekt Tom de Haan contact met hen in eigentijdse vormen. Werk dat onze steun van harte verdient.

10 mei 2018     Hemelvaart
1e Diaconie
2e Kerk

13 mei 2018
1e Diaconie
2e Kerk

20 mei 2018
1e Diaconie     (Zending)
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bij bel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bij belonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.
2e Kerk

27 mei 2018
1e Diaconie     (Interkerkelijk Noodfonds)
Op deze zondag brengt de diaconie het interkerkelijk noodfonds Haarlem onder uw aandacht. De gezamenlijke kerken hebben een aantal jaren dit fonds opgericht om de aanvragen van hulp aan de kerken te bundelen. Mensen kunnen niet meer bij alle kerken, pastoors en dominees aankloppen voor steun maar worden door hen verwezen naar de Wilhelminastraat, het diaconaal bureau voor hun hulpaanvragen. Uit dit fonds worden vaak mensen geholpen die geen geld meer hebben om eten te kopen. Zij krijgen dan een bedrag als leefgeld voor primaire levensbehoeften. Er wordt per jaar veel gebruik gemaakt van dit fonds en uw bijdrage hieraan zijn hard nodig.
2e Kerk