Ontmoetingskerk-2017

4 november 2018
1e Diaconie      (Straatpastoraat)
Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te komen en zich te bezinnen op hun bestaan. Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijkse bestaan. Het zoeken naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van betekenis is, liefst samen met lotgenoten. Het straatpastoraat organiseert momenten van menselijk contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact – bezoek op straat of in instellingen- en door groepsactiviteiten. De straatpastor Joris Obdam zou graag activiteiten als meditatie, gespreksgroep, religiekring, koor en theater opzetten en daar doorkrijgen daklozen de mogelijkheid zich op hun situatie te bezinnen, hun talenten te ontwikkelen en hun ervaringen met elkaar te delen. Deze activiteiten worden voor de staatpastor realiseerbaar als hij daarvoor geld heeft.
Met deze collecte willen we dat mede mogelijk maken.
2e Kerk     (Najaarszendingsweek)
Meer kansen voor inheemse bevolking
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië.
Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

11 november 2018
1e Diaconie     (Binnenlands diaconaat)
Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerken – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-) gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?
2e Kerk

18 november 2018
1e Diaconie
2e Kerk

25 november 2018     (Laatste zondag kerkelijk jaar)
1e Diaconie
Naast alle aandachtcollecten is vandaag de collecte bedoeld voor het “gewone werk” van de diaconie. Helpen waar geen helper is. Vaak wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor leefgeld, aanschaf van identiteitspapieren of bijdragen voor een slaapplek in Haarlem. Voor dit werk vragen wij vandaag uw bijdrage.
2e Kerk     (Eigen gemeentewerk)
De opbrengsten van deze laatste collecte van het kerkelijk jaar komt ten goede aan het plaatselijk werk van uw eigen kerkelijke gemeente. De inspirerende kerkdienst, de verdiepende gesprekskring, de bemoedigende klop op de schouder, het is uw steun alles meer dan waard.