Ontmoetingskerk-2017

7 oktober 2018     Israëlzondag
1e Diaconie     (Algemeen werk Stem in Stad)
De collecte van de diaconie van vanmorgen behoeft eigenlijk geen extra aandacht als we zeggen dat deze bestemd is voor het werk van Stem in de Stad. Hoe belangrijk dit werk is in het centrum van de stad weet u allemaal. De koffievoorziening, de warme maaltijd maar ook het er gewoon zijn is voor onze dakloze, verslaafde medemens van groot belang. Daarom kunt u vandaag uw steun voor het totale werk van Stem in de Stad laten blijken.
2e Kerk     (Kerk en Israël)
Het gesprek houdt nooit op
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

14 oktober 2018
1e Diaconie     (Wereldvoedseldag)
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
2e Kerk

21 oktober 2018
1e Diaconie
2e Kerk

28 oktober 2018     Bijbelzondag
1e Diaconie     (Nederlands Bijbelgenootschap)
Traditiegetrouw is deze zondag Bijbelzondag en schenken we aandacht aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Ons motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Wij een bijbel – zij (waar ook ter wereld) een bijbel. Van harte aanbevolen.
2e Kerk