Ontmoetingskerk-2017

2 september 2018
1e Diaconie     (Aangepaste gezinsdiensten)
Vandaag is de diaconale collecte een aandachtcollecte en wel voor de aangepaste gezinsdiensten die één keer in de maand gehouden worden in de Pelgrimkerk. Elk jaar geeft de diaconie veel geld aan projecten in de regio voor jongeren met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Elk jaar vragen wij uw steun voor deze gezinsdiensten en dit bijzondere stukje kerkenwerk.
2e kerk Missionair Werk en Kerkgroei
Pionieren in Haarlem
Haarlem is een multiculturele stad waar veel (hoogopgeleide) jonge mensen wonen. Ds Tom de Haan zoekt de verbinding tussen de hedendaagse cultuur, de vragen die er bij jongeren leven en mogelijke antwoorden hierop vanuit de levende, zich vernieuwende christelijke traditie. Bij dit moeilijke, maar ook boeiende en hoopgevende werk verdient hij van harte onze steun.

9 september 2018
1e Diaconie
De collecte is vanmorgen bestemd voor het diaconaal aandeel van Kerk in Actie. Elk jaar staan we als kerk garant voor de bijdragen aan het werk van Kerk in Actie algemeen als voor de acties die zij houden. U kunt meehelpen om aan onze garantstelling te voldoen door vandaag te geven voor dit doel.
2e Kerk     (JOP Jeugdwerk)
Jeugdwerkmateriaal
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.

16 september 2018
1e Diaconie     (Wereldhuis van Stem in de Stad)
De aandachtcollecte voor vandaag is voor het Wereldhuis van Stem in de Stad. Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor asielzoekers en ongedocumenteerde. Het Wereldhuis helpt mensen op eigen benen te staan. Het Wereldhuis geeft voorlichting en scholing.  Het Wereldhuis is een afdeling van Stem in de Stad, en zit in het pand, naast de nieuwe huisvesting namelijk Nieuwe Groenmarkt 24. In het Wereldhuis geven wij voorlichting aan asielzoekers over hun rechten en plichten. In het Wereldhuis is er ruimte voor het ontwikkelen van eigen talenten. In het Wereldhuis willen wij asielzoekers en ongedocumenteerden sterker maken door henzelf actief te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. In het Wereldhuis worden cursussen georganiseerd en is er ruimte voor allerlei activiteiten.
2e Kerk Vredeswerk
Werken aan vrede is urgenter dan ooit
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

23 september 2018
1e Diaconie      (Ondersteuning diaconie Haarlem)
Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Haarlem. Vaak als ondersteuning met leefgeld voor een week. Ze krijgen ook direct andere vormen van hulp. Ook in Haarlem groeien relatief veel jongeren op in werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale helpers kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om ondanks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen.
Schalkwijk heeft vandaag een extra collecte voor het bloemenfonds.
2e Kerk

30 september 2018
1e Diaconie
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale werk.
2e Kerk