Ontmoetingskerk-2017

Diaconaat is hulp aan de medemens in nood, zoals: zieken, ouderen, alleengaanden, mensen met een uitkering, verslaafden, gehandicapten, daklozen, vluchtelingen…. kortom, hulp aan iedereen die hulp nodig heeft. Het is niet alleen financiële hulp, maar ook luisteren naar noden, inspelen op de mogelijkheden en mensen tot hun recht laten komen. Diaconaat is daarom zowel gerechtigheid als barmhartigheid. De diakenen zijn geroepen om de gemeente te bepalen bij haar diaconale opdracht in deze wereld. Ze doen dat door de gemeente voor te lichten daarover en door daadwerkelijke hulp te verlenen daar waar geen helper is. In het Bijbelboek Handelingen worden de eerste christelijke gemeenten beschreven. Daar werden diakenen aangesteld die verantwoordelijk waren voor het beheer en de (her)verdeling van de goederen die de gemeenteleden op hun samenkomsten bijeenbrachten (tegenwoordig de collecte). De diakenen hadden, behalve een dienende taak in de liturgische samenkomsten, ook een sociale taak in de gemeenschap.