Ontmoetingskerk-2017

header_default

Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiële problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

• Ervaart u financiële problemen?
• Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft of heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
• Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden of heeft u problematische schulden?
• Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener of heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

SchuldHulpMaatje Haarlem biedt:
• Gratis begeleiding en persoonlijke aandacht met voldoende tijd
• Begeleiding door getrainde vrijwilligers zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
• Gericht op uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met als doel dat u uw geldzaken onder controle heeft

 Wat verwacht SchuldHulpMaatje van u?
• De wens zelf uw situatie weer meester te willen worden
• Volledige openheid verstrekken
• Gemaakte afspraken nakomen
Van wie gaat SchuldHulpMaatje uit:

SchuldHulpMaatje Haarlem is een initiatief van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem, Diaconie Rooms Katholieke Kerk, de Gidskerken en Stem in de Stad.

Meer Informatie of aanmelden?
Stuur een email naar Stem in de Stad, coördinator SchuldHulpMaatje:
corryvillari@stemindestad.nl of hannekeversluis@stemindestad.nl

Kijk ook bij:

www.moneyfit.nl

www.uitdeschulden.nu