Ontmoetingskerk-2017

Het Fonds Kinderkerk is door het College van Diakenen ingesteld als voortzetting en verbreding van de Stichting Kinderkerk, opgericht bij notariële akte d.d. 16 december 1982 en zelf ook een voortzetting van de in 1778 in Haarlem opgerichte Kinderkerk.

Het Fonds Kinderkerk heeft als doel de jeugd tot omstreeks 14 jaar, in het bijzonder afkomstig uit gezinnen waarvan de ouders behoren tot de Protestantse Kerk Nederland, te helpen in haar godsdienstige en maatschappelijke vorming en voorts diaconaal jeugdwerk te stimuleren.

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.