Ontmoetingskerk-2017

Het Jan en Gerrie Pantusfonds is door het College van Diakenen ingesteld vanwege de nalatenschap van de heer en mevrouw Pantus. Het fonds heeft als voornamelijk doel de bekostiging van seniorenvakanties.

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.