Ontmoetingskerk-2017

Als erfgenaam (eenderde deel van de erfenis) van de Haarlemse horlogemaker Johannes Coelombie, overleden in 1804, heeft de Diaconie het Fonds Coelombie ingesteld om de geërfde gelden overeenkomstig de wens van de overledene te beheren en te besteden

Bij codicil heeft de heer Coelombie bepaald dat het kapitaal van zijn nalatenschap gedurende 160 jaar na het overlijden van de dienstmaagd die het laatst is overleden, zal worden beheerd door een commissie benoemd door de regenten van de godshuizen het Nederduitsch Gereformeerd Diaconiehuis te Haarlem, het Lutherse Weeshuis te Haarlem en het Roomsche Godshuis genaamd Sint Jacob te Haarlem

Op 4 januari 1999 was deze termijn van 160 jaar geëindigd en is het kapitaal ter beschikking gekomen van de genoemde erfgenamen met de verplichting dit kapitaal aan te wenden zoals gemeld in het testament.

De Diaconie beheert het “Kleine” Coelombie, bij de “Grote” Coelombie is de algemeen secretaris vice-voorzitter.

Meer informatie, bekijk het “Grote” Coelombie, http://www.coelombie.nl.

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.