Ontmoetingskerk-2017

Het Paulinastichting is door het College van Diakenen ingesteld als voortzetting van de stichting Paulina-stichting voor Bejaardenzorg van de Nederlands-Hervormde Gemeente afdeling Schalkwijk te Haarlem. De stichting is op 18 mei 1984 bij notariële akte opgericht ter nagedachtenis aan mevrouw P.C.E. Hermann-Nelissen, overleden op 27 juli 1982.

Het doel van het fonds is de ondersteuning van de bejaardenzorg van de Protestantse Gemeente.

  • Hoe kom ik aanmerking tot een Fonds?

    Vul hieronder in het kort de omschrijving en het gewenste bedrag in. Het College van Diakenen beoordeelt iedere aanvraag. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Na het definitieve akkoord voert het diaconale bureau de aanvraag uit.
  • Privacyverklaring

    De Diaconie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Vanwege administratieve redenen bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar offline. Voor meer informatie verwijzen wij naar de PKN site.