Ontmoetingskerk-2017

In de bijbel staat de geschiedenis van Jezus die 5 gerstebroden en 2 vissen zo verdeelde dat iedereen voldoende had om te eten. Doordat een jongen bereid was om te delen was het mogelijk om met behulp van Jezus te vermenigvuldigen.
Omdat de kerk ook financieel wil delen kan de diaconie kerkleden, maar ook zo nodig ook anderen helpen waar geen helper is. Op papier is in Haarlem veel geregeld op financieel en sociaal gebied maar in de praktijk kunnen mensen door omstandigheden tussen wal en schip vallen.
Want als jet het financieel niet breed hebt dan is een betaalde vakantie het eerste wat erbij inschiet. Of als je met een krap inkomen een grote uitgave moet doen omdat bijvoorbeeld de wasmachine het begeeft, dan lukt het niet altijd om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar vast te knopen. De diaconie helpt op een praktische manier.

Zij doet dit door:
* Aanbieden van financiële hulp
* Bemiddelen bij diaconale vakanties
* Hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren en beroep doen op regelingen
* Wegwijzen in hulpverleningsland en doorverwijzen naar instellingen die goed verder kunnen helpen.

De financiële hulp heeft als beperking dat deze tijdelijk is en zich bovendien uitsluitend richt op bewoners van het stadsdeel Schalkwijk.
Dit is slechts een globaal overzicht van wat de diaconie aan hulp te bieden heeft. Daarom is een oriënterend gesprek over wat de diaconie in uw specifieke situatie aan hulp kan bieden altijd mogelijk. Het is in ieder geval goed om te weten dat diakenen een geheimhoudingsplicht hebben over wat hen in de uitoefening van hun ambt ter ore komt.

Diakenen zijn ook betrokken bij kerkdiensten waar ze collecten regelen en zorgen voor afdracht van de opbrengsten. Verder hebben zij te maken met de voorbereiding en uitvoering van de vieringen van het Heilig Avondmaal. Deze vieringen vinden periodiek plaats in de kerk maar ook in enkele verzorgingstehuizen in Schalkwijk en desgewenst bij mensen thuis.

De opbrengst van de collecten zijn deels bestemd voor de eigen kerk, deels voor de ondersteuning van landelijke en/of wereldwijde diaconale projecten. Zo probeert de diaconie ook wereldwijd te helpen waar geen helper is. Tenslotte is de diaconie via het uitreiken van de jaarlijkse Kerstattenties ook betrokken bij het vormgeven van onderlinge zorg en aandacht voor gemeenteleden die in het afgelopen jaar een dierbare naaste verloren.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte hebben aan een nader gesprek dan kunt u contact opnemen met:
Dini Korevaar
Mea Pijnaker

Beide telefoon via de website.