De diaconie in het nieuws

armoede bestrijding haarlem-oost

Hoe de Oosterkerk in Haarlem zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen

In de Oude Amsterdamsebuurt in Haarlem wonen veel gezinnen met schulden. Om de spiraal van armoede te doorbreken heeft de Oosterkerk er een zakgeldproject voor kinderen opgezet. Maar er moet wel gewerkt worden!

Kerstbijeenkomst in Haarlem-Oost

Op Eerste Kerstdag van 11:00 tot 13:00 uur stond de Buurttuk in de Emostraat met warme chocomelk, glühwein, lekkers, muziek en gezelligheid.

Kerst aan de Emostraat, een en al gezelligheid! Iedereen is welkom, we staan er nog tot 13:00 uur🎄

Geplaatst door Buurttuk op Dinsdag 25 december 2018

Terugblik 123e Landelijke Diaconale Dag

Klik hier voor een impressie.

Wat doet de diaconie in Haarlem?

Diakenen en medewerkers van de diaconie doen diaconaal werk in de verschillende wijken van Haarlem. Zij helpen mensen, die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel van de vrijwilligers zijn ook actief voor de Voedselbank, het aanloophuis van Stem in de Stad, de diaconale vakantieweken voor ouderen, mensen met een beperking en andere organisaties, die hulp bieden.

De Protestantse Diaconie Haarlem zet zich al eeuwenlang in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. De diaconie helpt mensen die in geldproblemen zitten of onvoldoende contacten hebben in de buurt om nog zelfstandig te wonen. Zij doet dit vanuit het besef dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Helpt op plekken waar geen helper is. Het maakt niet uit of de mensen die hulp nodig hebben kerkelijk zijn of niet. ‘Zieltjes winnen’ verstaat de diaconie niet onder helpen.

De Haarlemse diaconie beschikt over een diaconaal bureau met een algemeen secretaris, een administratieve kracht en een diaconaal werker. Samenwerking en overleg is er met veel groepen en instellingen in Haarlem.

Help ons
Op deze website vindt u informatie over al ons werk. Ook kunt u lezen hoe u dit werk als vrijwilliger of met een gift kunt steunen. Wij houden ons aanbevolen voor uw vragen en opmerkingen.

De wijkprojecten van de kerken:

Schalkwijk

Oost

Stichting Pikulan

(Indonesië)

Centrum

Kerk in Actie

kerk in actie bereikte doelen 2017