De diaconie in het nieuws

De Regenten van het Vrouwe en Anthonie Gasthuis Hofje

Nieuw bestuur Vrouwe en Anthonie Gasthuis Hofje

Op dinsdag 9 april kwamen de regenten van het Vrouwe en Anthonie Gasthuis Hofje bijeen. Voorzitter mevrouw L. de Regt heeft afscheid genomen. Mevrouw I. Nieboer heeft het voorzitterschap van haar overgenomen. De heer Louis Mathijsen is als regent toegetreden.

regionale diakenendag haarlem

Terugblik regionale diaconale dag 6 april

Op zaterdag 6 april vond de eerste regionale diaconale dag voor de ring Haarlem plaats. De bijeenkomst was bedoeld om kennis te maken met elkaar en ook om elkaar te inspireren door het delen van activiteiten.

Lokale diaconale activiteiten

Bakkie flyer Buurttuk algemeen-1
Bakkie in de Buurt
flyer huiswerkklas a4-1
Huiswerkbegeleiding
flyer knutselmiddag2 a5 1x-1
Knutselmiddag
flyer zakgeldproject 2019
Zakgeldproject
flyer kookmaatjesworkshop
Kookmaatjesworkshop
met hart en ziel
Televisieprogramma

Wat doet de diaconie in Haarlem?

Diakenen en medewerkers van de diaconie doen diaconaal werk in de verschillende wijken van Haarlem. Zij helpen mensen, die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel van de vrijwilligers zijn ook actief voor de Voedselbank, het aanloophuis van Stem in de Stad, de diaconale vakantieweken voor ouderen, mensen met een beperking en andere organisaties, die hulp bieden.

De Protestantse Diaconie Haarlem zet zich al eeuwenlang in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. De diaconie helpt mensen die in geldproblemen zitten of onvoldoende contacten hebben in de buurt om nog zelfstandig te wonen. Zij doet dit vanuit het besef dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Helpt op plekken waar geen helper is. Het maakt niet uit of de mensen die hulp nodig hebben kerkelijk zijn of niet. ‘Zieltjes winnen’ verstaat de diaconie niet onder helpen.

De Haarlemse diaconie beschikt over een diaconaal bureau met een algemeen secretaris, een administratieve kracht en een diaconaal werker. Samenwerking en overleg is er met veel groepen en instellingen in Haarlem.

Help ons
Op deze website vindt u informatie over al ons werk. Ook kunt u lezen hoe u dit werk als vrijwilliger of met een gift kunt steunen. Wij houden ons aanbevolen voor uw vragen en opmerkingen.

De wereldwijde projecten van de kerken

Schalkwijk

Oost

Stichting Pikulan

(Indonesië)

Centrum