Beleidsplan diaconie

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/beleidsplan-vastgesteld

Pilot ‘Presentie van de diaconie’ 2017-2018
De diaconie in Haarlem streeft ernaar om zichtbaar te zijn in de drie wijkgemeenten.

Haarlem-Oost
Te beginnen met een diaconaal dienstencentrum in Haarlem-Oost (bij de Oosterkerk) waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor praktische hulp zoals voor het invullen van formulieren, belastingzaken, begeleiding naar instanties e.d. Een herkenbare plek voor wijkbewoners, kerkelijke en niet-kerkelijke.