Diaconaat

Bezoek moderamen Den Haag / STEK aan Stem in de Stad

Na aanleiding van het bezoek van de Haarlemse diaconie aan STEK* in Den Haag in 2014, werd op maandag 11 juni jongstleden het Haagse moderamen en de directeur van STEK ontvangen bij Stem in de Stad.

* STEK (Stichting Stad en de Kerk) is in 2004 opgericht door fusie van 13 organisaties in relatie met de PKN-fusie. STEK is de uitvoeringsorganisatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

Na de ontvangst in het aanloopcentrum zijn we voor de opening naar het kapel gegaan.

Vervolgens zijn we naar de eerste verdieping gegaan om ervaringen uit te wisselen. Voorzitter Immy Nieboer van het College van Diakenen vertelde na het voorstelrondje over het gewijzigde beleid van de diaconie. De “tweedelijns-ondersteuning” is inmiddels ingezet. De samenwerking met Fonds Urgente Noden Haarlem, de sociale wijkteams en BUUV en andere kerken zijn toegelicht. De bijdrage aan MoneyFit (SchuldHulpMaatje Jong) en Stem in de Stad zijn benadrukt. Bovendien is de kostenbesparing duidelijk naar voren gekomen; minder personeels- en kantoorkosten zijn gerealiseerd, verkoop huidig kantoor en verhuizing naar de Oosterkerk zijn in zicht. Het inzetten van de diaconale fondsen is via de website toegankelijker geworden.

Met de vraag “Waar kunnen we extra bijdragen?” heeft diaconaal werker Daniëlle Leder een presentatie gegeven over haar verrichte werk in de wijk Haarlem-Oost, de bevindingen en de beoogde doelen. Het plan in 2014 was om onderzoek te verrichten naar een Diaconaal Centrum in Haarlem.

Op de laatste blad van de presentatie eindigde Daniëlle met de volgende stellingen:

  1. Diaconaal werk heeft veel overeenkomsten met pastoraal werk
  2. Diaconaal werk is gemakkelijker als je niet aan een ‘centrum’-locatie gebonden bent
  3. Het verlenen van ‘hulp’ aan sociaal kwetsbare burgers neemt binnen de diaconie tegenwoordig nog een belangrijke rol in dan hulp aan financieel kwetsbare burgers.

De stellingen gaf voldoende materiaal om over door te praten. Op aanvraag kunt u via het diaconaal bureau de presentatie van Daniëlle opvragen.

eten bij stem in de stadHet gesprek ging voort tijdens het gezamenlijke avondeten. De heerlijke pasta, verdeeld over 3 grote schalen; vis, kip of vegetarisch, ging rond volgens de diaconale gedachte. De directeur van Stem in de Stad, ds. Ranfar Kouwijzer, schoof aan en gaf na het eten een rondleiding.

Na terugkomst op de eerste verdieping vertelde Ranfar meer over het ontstaan van Stem in de Stad en de professionaliseringsslag die men in 5 jaar heeft door kunnen voeren. Ranfar benadrukte de samenwerking met de diaconie en de verschillen, maar ook raakvlakken met STEK kwamen aan bod.

Het was een succesvolle dag. Er is besloten om vaker contact te houden. Na de afsluiting was er gelegenheid om na te praten.