Broodbank

Opbrengst Broodbankactie: € 6500

Ieder jaar in de weken voor Kerstmis verkopen diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum en van de Lutherse Kerk Haarlem vanaf de oude broodbank en elders in de Grote Kerk speciale diakenbroodjes voor het goede doel. Die broodjes worden door de bakkers van bakkerij Van Vessem in hun vrije tijd gebakken. Het thema van de broodbankactie 2018 was het Werk van Barmharigheid ‘De doden begraven’.

Donderdag 14 februari kon diaken Henk Vonk een cheque van € 3250 overhandigen aan elk van de twee goede doelen van de broodbankactie: de organisatie Eenzame uitvaart Haarlem en Stichting Achter de Regenboog.

Eenzame uitvaart Haarlem gaat ervoor zorgen dat aan eenzame of arme Haarlemmers toch eer wordt bewezen bij de begrafenis. Dat gebeurt door het levensverhaal van de overledene te vertellen of een gedicht uit te spreken.

De Stichting Achter de Regenboog helpt kinderen bij hun rouwverwerking wanneer zij een gezinslid hebben verloren.

De broodbankcommissie bedankt alle medewerkers aan de broodbankactie. Ze dankt in het bijzonder bakkerij Van Vessem voor de prettige samenwerking en het Sint Jacobs-Godshuis, de Soroptimistclub Haarlem en Omstreken en de kledingbeurs van Het Kruispunt in Velserbroek voor hun financiële bijdrage aan de actie.

Rembert Oldenboom van Stichting Achter de Regenboog spreekt een dankwoord. Naast hem zijn collega Carine Kappeyne van de Coppello met de cheque. Foto: John Helsloot.
Slot-Aart-Mak
Ds. Aart Mak spreekt een dankwoord namens Eenzame uitvaart Haarlem. Foto: Anneke van Grootheest.