Broodbankbroodbank-actie-2017

De Openingsmanifestatie van de Broodbank-actie is op zaterdag 2 december om 13.30 uur in de Grote of Sint-Bavokerk. U ziet een Modespektakel, een performance met 20e eeuwse mode door Joke van Dijk / Couturage. Vrije toegang!

De Broodbankactie staat ieder jaar in het teken van een van de Werken van Barmhartigheid.

Dit jaar is het thema ‘de naakten kleden’. De opbrengst komt ten goede van enerzijds de Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis, ten bate van kleding voor gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad, en anderzijds van de organisatie SAVE/Kerk in Actie, die strijdt tegen kinderarbeid in de kledingindustrie in de Indiase stad Tirupur.

Verkoop overheerlijke diaconie-broden op zaterdag 2 december, zaterdag 9 december en zaterdag 16 december van 13.00 tot 17.00 uur in de Grote of St. Bavo-Kerk in Haarlem, o.a. vanuit de middeleeuwse broodbank.

Download hier onze flyer.