flyer broodbankactie 2018Broodbankactie 2018: ‘De doden begraven’

Ook dit jaar houden de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, de diaconie van de Lutherse Kerk Haarlem en de directie van Stem in de Stad weer de bekende broodbankactie ten bate van organisaties die een Werk van Barmhartigheid in praktijk brengen.
De broodbankactie maakt deel uit van de Adventsopenstelling van de Grote of St. Bavokerk. Op alle vier zaterdagen van de Advent is er voor bezoekers een vrij toegankelijk, gevarieerd programma van o.a. orgelbespelingen, concerten en kooruitvoeringen.

De door de Haarlemse bakkerij Van Vessem speciaal voor de broodbankactie gebakken diakenbroodjes kunt u kopen op de zaterdagen 1, 8 en 15 december, telkens tussen 13:00 en 17:00 uur, voor € 5,- per stuk.

In 2018 staat de broodbankactie in het teken van het Werk van Barmhartigheid ‘de doden begraven’. Met de aankoop van een broodje steunt u de volgende twee goede doelen.

Eenzame Uitvaart Haarlem
In Haarlem, net als elders, overlijden er mensen die geen geld nagelaten hebben voor hun begrafenis en van wie er geen nabestaanden bekend zijn om bij de begrafenis aanwezig te zijn. Soms zijn er wel nabestaanden, maar is er evengoed geen geld om de begrafenis te bekostigen. In beide gevallen – het gaat om resp. ongeveer 7 en 50-60 uitvaarten per jaar – moet er dan een beroep worden gedaan op de Wet op de Lijkbezorging. Dat betekent dat iemand in stilte begraven wordt.

Vier partijen in Haarlem – de gemeente Haarlem, Uitvaartcentrum Haarlem (Parklaan), Stem in de Stad en Kerk Zonder Grenzen / MomenTaal, verenigd onder de naam ‘Eenzame Uitvaart Haarlem’ – vinden dat zo’n eenzame begrafenis een mens, een Haarlemmer, onwaardig is. Begin 2019 zullen zij een overeenkomst tekenen om er vanaf dat moment samen voor te zorgen dat aan zo iemand toch, op het allerlaatste moment, eer wordt bewezen bij de teraardebestelling. Met een gedicht of een goed en passend verhaal, waarin oog is voor degenen die niet gezien worden. Een team van dichters en verhalenvertellers zal deze uitvaarten zo een waardige vorm geven.

De helft van de opbrengst van de broodbankactie 2018 zal gaan naar ‘Eenzame Uitvaart Haarlem’, om deze begrafenissen mede mogelijk te maken. Daarmee zet de broodbankcommissie een initiatief voort dat, in iets andere vorm, ook al begonnen werd met de broodbankactie van 2011, toen het thema eveneens ‘de doden begraven’ was en het motto dat niemand ongenoemd begraven mag worden.

Achter de Regenboog
De andere helft van de opbrengst gaat naar de Stichting Achter de Regenboog (Regio West). Deze stichting ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Ieder jaar hebben zo’n 8.000 kinderen te maken met het verlies van een ouder of een broertje of zusje. Voor een groot deel van deze kinderen is de opvang door de directe omgeving voldoende, maar ongeveer een kwart heeft meer steun nodig, en bij kinderen die een ouder verliezen is dit percentage hoger.

Regio West van Achter de Regenboog organiseert kinderweekenden voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Het uitgangspunt is dat kinderen vooral door het contact met lotgenoten kunnen leren omgaan met hun verlies en verdriet. De kinderweekenden worden geleid door een zorgprofessional, bijgestaan door een twintigtal vrijwilligers.

Carine Kappeyne van de Coppello, in Haarlem vrijwilliger bij Achter de Regenboog: “De zonnige liefdevolle herinneringen aan de overledenen en de regenachtige sombere gevoelens van rouw krijgen ruimte in het lotgenotencontact, en vormen samen de regenboog. Dit contact werkt doorgaans helend. De kinderen kunnen na een dergelijk weekend het palet van hun gevoelens, de verschillende kleuren van de regenboog, bewuster en makkelijker verweven in hun leven en rustiger omgaan met de reacties uit hun omgeving.”

Stichting Achter de Regenboog is geheel afhankelijk van giften en donaties.

Medewerkers van ‘Eenzame uitvaart’ en Achter de Regenboog zullen vanaf een tafel in de kerk uitleg geven over hun werk.

Openingsmanifestatie: Peter Römer met ‘Het diakenhuismannetje vertelt zijn historie’
De zorg om een waardige begrafenis, Haarlem, de diaconie – ze komen prachtig samen in het verhaal ‘Het diakenhuismannetje vertelt zijn historie’ uit de Camera Obscura van Hildebrand/Nicolaas Beets.

Daarom opent de broodbankactie 2018 op zaterdag 1 december om 13.30 uur in het koor van de Grote Kerk met de voordracht van ‘Het diakenhuismannetje’ door de Haarlemse acteur Peter Römer.

diakenhuismannetjes

‘Diakenhuismannetjes’ voor het Diaconiehuis in de Jansstraat ca. 1910.
Foto Adriaan Boer. Collectie Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem.

Sprekers
peter romer
Peter Römer begon zijn carrière als acteur, auteur en regisseur aan het toneel. Later stapte hij over naar de televisie. Bij Endemol was hij twintig jaar hoofd van de afdeling drama en onder meer verantwoordelijk voor de televisieseries Baantjer, Grijpstra en De Gier, en Gooise Vrouwen. Sinds 2012 staat hij weer als acteur op het toneel en schreef hij vier toneelstukken, die in Nederland en België met veel succes zijn gespeeld. Daarnaast publiceerde hij inmiddels vier thrillers en zet hij de Baantjer-boekenreeks voort, waarvan onlangs het 83-ste deel verscheen.

Stadsdichter
Stadsdichter Willemien Spook zal de openingsmanifestatie afsluiten met het zeggen vanaf de broodbank van een door haar speciaal gemaakt gedicht over de broodbankactie 2018.

Lezing
Op vrijdag 7 december om 20:00 uur zal de historicus dr. Wim Cappers in de Nieuwe Kerk in het kader van de broodbankactie een voor iedereen gratis toegankelijke lezing geven getiteld ‘Biedermeier Verdriet. Sterven, begraven en rouwen in de eeuw van Nicolaas Beets’.

Korte inhoud van de lezing:
In onze ogen kende de negentiende-eeuwer een merkwaardige verbondenheid met de dood. Rouwadvertenties beschreven omstandig sterfbedden en doodsoorzaken. Kranten deden uitvoerig verslag van begrafenissen van vooraanstaande burgers. Bovenal liepen vrouwelijke nabestaanden maanden in het zwart.

Was de vertrouwdheid met de dood werkelijk zo groot? Welke gevoelens gingen schuil achter dit uiterlijke funeraire vertoon? Wat was de rol van het geloof bij de omgang met het levenseinde?

In deze lezing over het Zevende Werk van de Barmhartigheid zoekt dr. Wim Cappers naar antwoorden op deze vragen. In woord en beeld typeert hij de houding tegenover de dood en de veranderingen daarin. Nicolaas Beets, Haarlemmer van geboorte en schrijver van de Camera obscura en nog veel meer, is onze gids in het tijdperk van het Biedermeier Verdriet.

De Nieuwe Kerk gaat op 7 december open om 19:30. In de pauze is er koffie en thee.
De lezing, met gelegenheid tot vragen stellen, is afgelopen om uiterlijk 22:00 uur.

prent twee vrouwen rouwen bij een graf

Prent (detail). Twee vrouwen rouwen bij een graf in het bos, bij maanlicht, Reinier Vinkeles. Rijksmuseum Amsterdam.

Rondleidingen
In het kader van de broodbankactie zullen de Vrienden van de Grote Kerk rondleidingen geven langs enkele graven in de kerk van bekende Haarlemmers. Op zaterdag 1 december van 14:30-15:00 en op zaterdag 15 december van 14:15 tot 14:45 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de tafel van de Vrienden in de kerk. Deelname is gratis.

Figuranten
De bekende figuranten ‘à la Anton Pieck en Jansje’ zullen op zaterdag 8 december door de kerk wandelen.

Tentoonstelling
In de kooromgang is een kleine tentoonstelling te zien rond het thema ‘De doden begraven’, o.a. van aquarellen van Henk Vonk.

Sponsoren
De broodbankcommissie dankt directeur Jos Huijbregts van bakkerij Van Vessem opnieuw voor de prettige samenwerking en zijn bakkers dat zij de broden in hun vrije tijd willen bakken.

Ze bedankt ook de sponsoren van de broodbankactie voor hun financiële bijdrage: het Sint Jacobs-Godshuis en de Soroptimistclub Haarlem en Omstreken.