Diaconaal werker Daniëlle Leder:

‘Het is mooi om iets te mogen betekenen voor mensen’

Ze is gedreven en kan goed luisteren naar persoonlijke verhalen van mensen. Ze kijkt naar wat er nodig is om het leven van mensen te verbeteren. Diaconaal werker Daniëlle Leder (30) organiseert vanuit de Oosterkerk samen met anderen activiteiten voor sociaal en financieel kwetsbare mensen in Haarlem-Oost. ,,Het is mooi om iets te mogen betekenen voor mensen.”

Om er achter te komen wat er in de wijk speelt, belde Daniëlle huis aan huis aan bij buurtbewoners. Al snel kwamen de verhalen los. ,,Mensen vonden het fijn dat ze hun verhaal kwijt konden over waar ze behoefte aan hebben.”

De diaconaal werker ontdekte dat er veel eenzaamheid is in de buurt. ,,Sommige ouderen komen hun deur niet meer uit en hebben geen contacten. Nog steeds bezoek ik regelmatig een vijftal ouderen, die ik toen heb leren kennen. Vaak zien ze de hele dag niemand. Als ik na zo’n bezoek de deur uitga en ze hebben een glimlach op hun gezicht, is dat heel waardevol.”

Samen koken en daarna met elkaar aan tafel. Daniëlle Leder bij de kookworkshop.

Mensen stimuleren om meer zelfredzaam te worden, zodat ze uit hun isolement komen. Dat ze kunnen werken aan een zinvoller leven en krachtiger worden. Het zijn zaken die Daniëlle voortdurend bezighouden. Hoe kun je dit bereiken? Is een maatjesproject hierbij een goede zet? ,,Er valt nog veel te doen om eenzaamheid te bestrijden. Soms probeer ik buren te activeren, maar niet iedereen staat daarvoor open.”

Bakkie
Om contacten tussen mensen in de wijk te stimuleren, kwam er het project ‘Bakkie in de buurt’. Daniëlle werkt daarbij samen met mensen van buurtopbouwwerk Dock. ,,Met een bakfiets met kannen koffie en thee staan we op plekken waar veel mensen komen, zoals supermarkten en buurtcentra. Ook daar peilen we waar behoefte aan is. Onder het genot van een bak koffie of thee ontstaan leuke gesprekken, ook tussen buurtbewoners onderling.”

Bij een van die ontmoetingen hoorde Daniëlle het verhaal van een jongeman van een jaar of 25. ,,Hij zei dat er veel jongeren in de wijk wonen, die elkaar niet zien.” Bij buurtcafé De Poort bleek een dartcompetitie te zijn, waarbij jongeren van harte welkom zijn. ,,Het is belangrijk om de ontmoeting tussen mensen te bevorderen. Daarbij kijk je ook naar wat er al is en waarbij je kunt aanhaken.”

Kinderen leren omgaan met geld is een nieuw project. Het is bedoeld voor kinderen uit gezinnen, die thuis geen zakgeld kunnen krijgen omdat dit financieel onmogelijk is. ,,We gaan met die kinderen gezellig samen ontbijten en heitjes voor karweitjes doen. Aan het eind van de vakantieweek krijgen ze 10 euro zakgeld. Kerk in Actie heeft hiervoor subsidie gegeven.”

Koken
Een gevarieerd gezelschap uit de wijk en van de kerk deed mee aan een serie kooklessen in de Oosterkerk.  De budget kookworkshop was een activiteit van de diaconie met het Leger des Heils en de Antoniusgemeenschap. Deelnemers leerden lekker en creatief koken met een beperkt budget en stonden gezellig samen in de pannen te roeren. Het enthousiasme was groot en er ontstond een hechte groep. ,,Toen de kooklessen voorbij waren, hoopten we dat de groepsleden met elkaar thuis zouden gaan koken. Dat is helaas niet van de grond gekomen.”

De samenwerking met professionals van andere hulporganisaties noemt Daniëlle heel positief. Het geeft haar de mogelijkheid om ook elders activiteiten te organiseren en niet alleen in de Oosterkerk. ,,Dat kan door de contacten met buurthuizen en sociale wijkteams.”

Ze is blij met de samenwerking met mensen van de Selimiye moskee in Oost. Bezoekers van verschillende culturele achtergronden, onder anderen vrouwen uit de moskee, genoten met elkaar van een kerstlunch in buurthuis Het Broederhuis. In de moskee maakte een bont gezelschap samen kerststukjes. ,,De reacties waren lovend dat dit mogelijk was. Groepen samenbrengen en vooroordelen doorbreken is belangrijk.”