Diakenenbijeenkomstvoorbeeld-diaconie

Donderdag 28 juni vond de jaarlijkse diakenenbijeenkomst plaats, deze keer georganiseerd door de Oosterkerk.

Bij aanvang had iedereen een voorwerp meegenomen dat bij je past als diaken en/of als mens. Na de heerlijke Oosterse maaltijd vertelden de diakenen over hun voorwerp. Op deze manier leerde je van elkaar een andere kant kennen.

Tevens hebben de diakenen uit de 3 wijken in het kort verteld over de stand van zaken naar aanleiding van de Heidag.

Maar ook over het huidige gezamenlijke project werd verteld: het vullen en uitdelen van de vakantietassen.

Het diaconaal bureau was in dezelfde week verhuisd naar de eerste verdieping van de Oosterkerk.
De diakenen hebben gezamenlijk het kantoor geopend. Er volgt in september een officiële opening.

Het was een geslaagde avond. Iedereen bedankt!