Stichting de BrugWereldwijdpresentatie-de-brug
Het bedrag van € 20.000 zal worden besteed aan de bouw van 15 dorpshuizen voor arme gezinnen en ook zullen er aan 35 gezinnen waterfilters voor worden uitgedeeld, zodat zij toegang krijgen tot schoon drinkwater.
Een prachtig doel, met name nu de woningnood door de wateroverlast zo groot geworden is.