Met ingang van 1 januari 2020 is het mogelijk om bij Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN) een sociale (renteloze) lening aan te vragen. Dit is een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in acute financiële nood een oplossing te bieden die perspectief biedt op een nieuwe start.
Net als bij de giften van FUN kunnen aanvragen alleen door professionele hulpverleners worden ingediend. Voorlopig kunnen alleen inwoners van Haarlem en Zandvoort gebruik maken van de sociale lening.
Het doel van een lening van het Sociaal Leenfonds is om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Een lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aantal kleine vorderingen bij elkaar te voegen en daarmee incassotrajecten te voorkomen of te beëindigen.
Een lening kan ook nuttig zijn als het helpt om grotere schulden te voorkomen. Soms is het logischer om iemand te helpen met een renteloze lening dan met een gift.
Een sociale lening is mogelijk tot € 1.750 voor een alleenstaande en tot € 2.500 voor een gezin. In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van een lening en een gift.
FUN wordt bij het verstrekken van de leningen ondersteund door Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij beoordelen of een cliënt in staat is een lening af te lossen. Ook nemen zij als het nodig is de financiële begeleiding voor hun rekening.

Het Sociaal Leenfonds is een initiatief van het Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving en wordt gesteund door de gemeenten Haarlem en Zandvoort.

Meer informatie, bezoek de website van Fonds Urgente Noden.