Diaconaatzeepkist-actie-pgh

HAARLEM * ‘Geef de liefde een gezicht’, zingt Stef Bos in een van zijn nummers. Dat is precies wat de diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) al vele eeuwen probeert te doen. 

Sinds 2017 heeft de diaconie besloten om al het extra rendement op het eigen vermogen in te zetten voor diaconale doelen. Ieder jaar, na het opmaken van de jaarrekening, wordt bepaald welke diaconale doelen een eenmalige bijdrage krijgen. In 2020 was het bedrag, dat afkomstig is van eeuwenoud collectegeld en legaten, ruim 4 ton!

De diaconie heeft de leden van de drie wijkgemeenten van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in Haarlem inspraak gegeven over de keuze van de goede doelen. Diakenen gingen bijvoorbeeld op een zeepkist staan tijdens de kerkdienst en vertelden over welke doelen zij belangrijk vonden om te financieren. Een groot aantal organisaties hebben een beroep gedaan op de diaconie. Daardoor kunnen zij op allerlei gebied activiteiten ontwikkelen. Een derde van het bedrag gaat naar regionale en plaatselijke doelen, een derde naar landelijke goede doelen en de rest wordt wereldwijd besteed.

De giften leverden de diaconie veel bedankbrieven op, waarin de betreffende organisaties schrijven waarvoor ze het geld precies gebruiken.

De diaconie hoopt in 2021 deze trend voort te zetten.

jaarplan2021 v2-2.001
jaarplan2021 v2-2.002
jaarplan2021 v2-2.003

(c) Stef Bos – Kerk in Actie