Ik zoek hulp

De diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen de ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als een extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met het diaconaal bureau.