Welmoed Davidson, algemeen secretaris

‘Diaconie wil zichtbaar en transparant zijn’

Welmoed Davidson, algemeen secretaris van de diaconie, vindt het belangrijk dat het werk van de diaconie zichtbaar is. Dat voor alle gulle gevers van de diaconie helder is waar hun geld terecht komt. “Het is in deze tijd belangrijk om duidelijk te maken wat je doet en waar je voor staat. We hebben veel vaste donateurs, die de diaconie een warm hart toedragen. Een groot deel van onze inkomsten komt uit het collectegeld. Dat moet je koesteren en goed besteden.”

Het aantreden van Welmoed Davidson als algemeen secretaris van de diaconie in 2016 was het begin van een periode waarin het nieuwe, transparante beleid centraal staat. Om kosten te besparen kreeg de algemeen secretaris minder uren dan zijn voorgangers. Sommige taken stootte de diaconie daarom af, zoals vermogensbeheer en beheer van het vastgoed. Externe partijen zijn ingeschakeld om dat werk te doen. Ook wordt de boekhouding niet langer door een vaste kracht gedaan, maar door een externe boekhouder.

Hulpvragen
De algemeen secretaris doet voorbereidend werk voor het dagelijks bestuur van de diaconie en voert werk uit voor het College van Diakenen. “We krijgen hulpaanvragen binnen via de telefoon en de website. Die handel ik tot op zekere hoogte zelf af, maar het merendeel gaat in overleg met de voorzitter, secretaris of penningmeester.”

Het Fonds Urgente Noden Haarlem, afgekort FUN, krijgt veel geld van de diaconie en is het loket waar hulpverleners aanvragen kunnen doen voor mensen die financieel in de problemen zitten. Toch komen er nog steeds mensen individueel bij de diaconie aankloppen voor financiële steun. Broodgeld geeft de diaconie nauwelijks niet meer, vertelt Welmoed. “We verwijzen mensen dan door naar een plek waar ze eten kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld Stem in de Stad of Het Open Huis in Schalkwijk.”

“Als je geld geeft, moet er kans zijn op verbetering”, zegt hij. ,,Daarom zijn sommige mensen meer gebaat bij goede hulp van instanties zoals sociale wijkteams of de GGZ.” Hij verwijst mensen ook door naar de wijkdiakenen, die bekijken wat ze kunnen betekenen en wat voor soort hulp het meest geschikt is.

Dat de diaconie zichtbaar wil zijn in de stad en laat zien waar het geld blijft, bleek wel uit de officiële overhandiging van een cheque 10.000 euro aan de Stichting Ontmoeting. Deze stichting heeft met dit geld iemand aangesteld, die mensen begeleidt bij passende activiteiten, zoals bijvoorbeeld werk in de kringloopwinkel van Woord en Daad in Schalkwijk. De foto waarop Immy Nieboer en Welmoed Davidson de cheque overhandigen, stond samen met een kort artikel in het Haarlems Dagblad.

Kansen
Stichtingen, waarvoor de diaconie verantwoordelijk is, zijn omgezet in fondsen. “Dat vermindert de vergadercultuur”, legt Davidson uit. Zo zijn er fondsen voor ouderen, zoals het Jan Rodink Fonds, en voor werkgelegenheid, zoals (Klein)Coelombie. Op de site van de diaconie kunnen mensen zien wat deze fondsen doen en een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

“Via onze werkgelegenheidsfondsen krijgen mensen de kans om een opleiding te volgen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en op eigen benen kunnen staan. Mensen op weg helpen, daar doe je het voor.”  Samenwerken met andere partijen, vindt Davidson erg belangrijk. “Je kunt dan brainstormen hoe je iemand het beste kunt helpen en zaken kunt aanpakken. Samen sta je sterker. Op allerlei fronten werken we samen met andere kerken en partijen in de stad. Die aanpak werpt vruchten af.”