Hugo Boreel, voorzitter van FUN:

‘We helpen mensen een volgende stap te zetten’

FUN: een op het eerste gezicht vrolijke afkorting voor een fonds dat mensen in acute financiële nood helpt. Het Fonds Urgente Noden voor Haarlem en omgeving timmert niet aan de weg. Hulpverleners kennen het fonds wel en daar gaat het om. Zij kunnen voor mensen die zij bestaan aanvragen indienen bij FUN. Voorzitter van het fonds is Hugo Boreel: ,,Dit is buitengemeen zinvol werk. Het heeft effect.”

hugo-boreel-interview
Hugo Boreel, voorzitter FUN. Foto: Liselotte Verhagen

Mensen kunnen om wat voor reden dan ook financieel in de knel komen en op korte termijn hulp nodig hebben. FUN kan dan uitkomst bieden. ,,Twee soorten aanvragen zien we veel. Verzoeken voor mensen, die onder bewind staan en weinig leefgeld hebben. Als hun wasmachine kapot gaat, hebben zij geen geld om een nieuwe te kopen. Daarnaast krijgen we aanvragen voor jongeren, die bijvoorbeeld in een maatschappelijk opvanghuis verblijven. Als zij de mogelijkheid krijgen om zelfstandig te gaan wonen, hebben ze een potje nodig voor borg, de eerste maand huur en de basale inrichting van hun kamer. De meeste jongeren in die situatie hebben dat niet.”

Armoedebestrijding
De aanvragen die bij het fonds binnen komen, worden binnen een week beoordeeld. De bijdragen zijn eenmalig en bedragen maximaal 2000 euro. FUN wordt gefinancierd door bijdragen van regionale maatschappelijke fondsen en kerkelijke fondsen met een maatschappelijke doelstelling. ,,Daar zijn er in dit gebied vrij veel van”, legt Boreel uit. ,,Vaak gaat het om heel oude fondsen. Zij willen volgens hun doelstellingen aan armoedebestrijding doen en hebben daar het geld voor. Maar zelf beschikken ze veelal niet over de contacten met hulpverleners of hebben ze niet de mogelijkheid om snel hulp te realiseren.” De diaconie van de PKN Haarlem is een van de grotere donateurs van het Fonds Urgente Noden.

Daarnaast leveren gemeenten in de regio financiële bijdragen aan FUN. Zij zijn samen goed voor 20 procent van de inkomsten. ,,De gemeenten weten dat ze niet alle urgente noden kunnen lenigen. Via ons fonds kunnen ze mensen helpen, die bij de gemeente tussen wal en schip vallen.” Voor hulpverleners is het fijn dat ze bij één centraal loket terecht kunnen en niet hoeven te ‘shoppen’ bij kerken en maatschappelijke fondsen als hun cliënten in acute financiële nood verkeren.

Bedankje
Hugo Boreel is sinds 2017 voorzitter. ,,Ik had tijd voor vrijwilligerswerk en dit kwam op mijn pad.” Hij is zelf praktisch aangelegd en mag graag de handen uit de mouwen steken. ,,Als het nodig is, spring ik in bij allerlei kantoorwerkzaamheden. Ik ben handig met de computer en schrijf ook mee aan het jaarverslag.”

FUN heeft twee vaste mensen in dienst, die samen het kantoorwerk doen. Zij behandelen de aanvragen, die daarna voor een definitieve beoordeling naar het bestuur gaan. Jaarlijks komen er ruim 400 aanvragen binnen. Daarvan wordt 80 procent gehonoreerd.

Soms krijgt FUN een bedankje van iemand die is geholpen door een bijdrage uit het fonds. ,,Dat gebeurt niet zo veel. Maar als het gebeurt, is het vaak roerend”, zegt Boreel. Een enkele keer vraagt het fonds zelf na bij hulpverleners hoe het verder is gegaan met een persoon, die een bijdrage ontving. ,,Daar kunnen we weer van leren. Vooral als het om een bijdrage gaat waarmee we in eerste instantie geworsteld hebben of we het wel zouden doen.”

Mensen die door FUN worden geholpen, hebben meestal te maken met meerdere problemen in hun leven. ,,Het is mooi dat wij deze mensen op weg kunnen helpen om een volgende stap in hun leven te zetten.”