Marjelle Wouters van Het Open Huis:

‘Fijn om mensen weer perspectief te kunnen geven’

Kwetsbare mensen op weg helpen en kansen geven, zodat ze weer perspectief krijgen in hun leven. Marjelle Wouters houdt zich hiermee bezig als ambulant begeleider bij de stichting Ontmoeting. Zij werkt vanuit Het Open Huis in Schalkwijk, een maatschappelijk en kerkelijk centrum. Haarlemmers en vooral Schalkwijkers kunnen daar terecht als ze een steuntje in de rug nodig hebben. Bahram is een van hen. Hij heeft nu werk gevonden, omdat hij hulp kreeg en een opleiding kon gaan volgen.

Marjelle Wouters
Marjelle Wouters, ambulant begeleider

Bahram liet bij Het Open Huis weten dat hij graag een opleiding voor taxichauffeur wilde volgen. Hij had geen financiële middelen om deze opleiding zelf te bekostigen. ,,We hebben samen een aanmelding gedaan bij het werkgelegenheidsfonds van de diaconie van de PKN”, vertelt Marjelle Wouters. ,,Na de aanmelding volgden enkele gesprekken en daarna is Bahram gestart met zijn opleiding. Het is fijn dat Bahram deze kans heeft gekregen en hierdoor een mogelijkheid kreeg om weer aan het werk te gaan. Hij kan nu werk doen, dat hij leuk vindt.”

Veelzijdig
Het werk van Marjelle als ambulant begeleider is veelzijdig: ,,De bezoekers van het Open Huis kunnen op allerlei leefgebieden kwetsbaar zijn en komen met verschillende hulpvragen binnen”, vertelt ze. ,,We begeleiden cliënten bijvoorbeeld bij hun financiën en administratie of bij het vinden van dagbesteding. Daarnaast ondersteunen we hen ook bij psychische problemen en kijken we hoe we het netwerk van zo iemand kunnen inzetten om die persoon bij te staan. Ook vrijwilligers kunnen een rol spelen om iemand te steunen in het dagelijks leven.” De mensen die Marjelle helpt hebben een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waardoor de hulp wordt vergoed door de gemeente.

Zelfvertrouwen
Marjelle gaat bij het begeleiden van mensen uit van hun mogelijkheden en behoeften. ,,We leren cliënten om zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving. Dat is een proces.” Die aanpak werkt, merken ze bij de stichting Ontmoeting. ,,We zien dat  mensen met de begeleiding die we bieden weer perspectief in hun leven krijgen en groeien in zelfredzaamheid.”

Zo hielp ze een mevrouw, die door haar lichamelijke klachten niet alles meer kon doen wat ze wilde doen. ,,Toen we samen gingen nadenken over de dingen waar ze goed in is en wat ze nog allemaal wel kan, kreeg ze meer zelfvertrouwen. Haar focus is aan het veranderen naar wat ze allemaal nog wel kan in plaats van wat ze niet meer kan.  Het is heel belangrijk om die positieve dingen veel aandacht te geven in het begeleidingsproces.”

Samenwerking
Marjelle is blij met de goede samenwerking met de diaconie van de PKN in Haarlem. ,,Via de diaconie kunnen er bepaalde kosten vergoed worden voor cliënten die weinig te besteden hebben. Voor kosten die door andere organisaties soms niet vergoed worden, kunnen we wel aankloppen bij de diaconie. Het is prettig om hierop terug te kunnen vallen als er geen andere opties zijn.” Hulp kan heel praktisch zijn. ,,Zo is er een cliënt die via de diaconie een fiets heeft gekregen. Zij is enorm dankbaar voor deze gift, omdat ze nu op de fiets haar boodschappen kan doen en haar kinderen van school kan halen.”