Voorzitter Immy Nieboer:

‘Als diaconie zijn we er voor iedereen’

Mensen helpen waar geen helper is. Voor de Haarlemse diaconie is dat al vele eeuwen de kern van het werk. Voorzitter Immy Nieboer van het college van diakenen vindt het nog steeds een goed uitgangspunt. Maar tijden veranderen en de diaconie verandert mee in hoe het werk wordt aangepakt. Samenwerking met andere hulpverleners is daarbij het sleutelwoord. En verder kijken dan de eigen kerk groot is. ,,We zijn er voor iedereen die het moeilijk heeft. Niet alleen voor kerkmensen.”

immy-nieboer-foto-3

De Haarlemse Immy Nieboer werkte en woonde 45 jaar lang in Afrika, Azië en Amerika. Sinds een paar jaar woont ze weer in haar geboorteplaats Haarlem. In het buitenland werkte ze in de gezondheidszorg met de lokale overheid. Ze vond het belangrijk om iets terug te doen voor de gemeenschap van de Ontmoetingskerk in Schalkwijk. ,,Nadat ik stopte met werken in Namibië, ben ik daar wel gebleven en was ik full-time vrijwilliger. Dat gaf mij de mogelijkheid om activiteiten met o.a. scholen te ontwikkelen. De kerk heeft me daarbij enorm gesteund met donaties voor deze projecten.

Een van de zaken die ze als eerste aanpakte, was het “Huiskamerproject” in de Ontmoetingskerk. Een ontmoetingsplek al gestart in 1991 voor asielzoekers.  Het liep niet zo goed. ,,Je hoorde er alleen vreemde talen en er waren ouderen, die voor koffie en thee zorgden. Dat moest veranderen. Doel was om er een meer gemengd gezelschap van te maken”, vertelt Immy. Dat is gelukt. ,,Mensen uit de buurt weten de weg goed te vinden nadat er op woensdag een inloopochtend is gekomen. Voorgangers Do Kisjes en Jan van Aller zijn regelmatig aanwezig. Het is een gezellige plek voor mensen die hier komen. Ze kijken daar naar uit. Het gezelschap is nu veel diverser, wat de opzet was.”

Kijken
Toen Immy Nieboer werd gevraagd door de diaconie in Schalkwijk besloot ze eerst mee te lopen om te kijken wat er speelde in de wijk en wat mogelijk kon worden verbeterd. Ze werd daarna eerst voorzitter van de wijkdiaconie en later voorzitter van het College van diakenen, de centrale diaconie van de drie wijkgemeentes van de PKN in Haarlem. Daarnaast is ze ook regent van een diaconaal hofje.

De Haarlemse diaconie was altijd een organisatie waar mensen konden aanbellen om directe hulp te vragen. Dat is veranderd. ,,Als er nu een hulpvraag binnenkomt, kijkt de secretaris vanuit welke wijk die komt en stuurt de vraag door naar de diakenen van die wijk. Die kijken hoe ze iemand het beste kunnen helpen en wat er nodig is.” Aan het Fonds Urgente Noden Haarlem draagt de diaconie financieel bij. Hulpverleners kunnen daar financiële aanvragen doen voor mensen in directe geldnood.

Samenwerking
,,Het is belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Samen sta je sterker. Je kunt elkaar aanvullen en versterken”, zegt Immy Nieboer. ,,In Schalkwijk en in Haarlem-Oost zijn we druk bezig om de samenwerking verder gestalte te geven. Daarvoor hebben we een diaconaal overleg in het leven geroepen.” Daarin zitten sociale wijkteams, de Voedselbank, de sociale dienst van de gemeente Haarlem en alle kerken van Schalkwijk. ,,Dat werkt prima. We hebben heel goed overleg en kunnen zaken praktisch aanpakken.” Elkaar steunen en gebruik maken van elkaars netwerk zorgt voor betere hulp, is ze van mening.

De komst van veel vluchtelingen naar Haarlem zorgde ervoor dat het samen werken tussen de verschillende kerkgenootschappen goed van de grond kwam. ,,De kerken van de Raad van Kerken en de Gidskerken (Gids staat voor Geloven in de Stad) zijn toen intensief gaan samenwerken. Ook de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben we erbij gehaald. Zij doen veel voor anderen.”

Vrijwilligers
Mensen hebben er moeite mee om zich jaren te binden aan vrijwilligerswerk. Daarom is het steeds moeilijker om goede mensen te vinden, die diaken willen worden. ,,Net als iedereen hebben kerkmensen het druk. Ze willen vaak wel projectmatig iets doen, maar zich niet altijd vastleggen voor een taak als diaken. Daar moeten wij als diaconie op inspelen. Talenten van mensen benutten, die iets willen bijdragen aan het diaconale werk.”

De diaconie is kort geleden verhuisd naar de Oosterkerk, waar algemeen secretaris Welmoed Davidson zijn kantoor heeft. Het is de bedoeling dat de Oosterkerk diaconaal centrum wordt van Haarlem-Oost. ,,De kerk is een belangrijk punt in de wijk. Alle andere kerken zijn hier verdwenen. Allemaal gesloten. De hoop is dat we zo’n centrum kunnen realiseren. Maar alleen als aanvulling op wat er al is.”