Geen categorie

De Diaconie heeft in 2021 diverse goede doelen geholpen waarbij is ingespeeld op de actuele nood. Naast het financieel ondersteunen van diaconale doelen, heeft het college ook zelf diverse activiteiten uitgevoerd om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. U leest hierover meer in dit jaarverslag.

Dit jaar heeft de Protestantse Gemeente Haarlem de voorbereidingen getroffen om een nieuw beleidsplan te schrijven. De diaconale activiteiten zijn daarin integraal beschreven. Het College van de Diaconie blijft wel zelfstandig financieel opereren, maar de activiteiten zullen meer in samenwerking worden gedaan met alle kerkelijk werkers.

Wij kijken uit naar deze nieuwe dynamiek en blijven ons inzetten om zowel financieel als door diaconale activiteiten, rechtvaardigheid en omzien naar elkaar te bevorderen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan deze bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden, in samenwerking met anderen in de samenleving.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Diakenen,

Immy Nieboer
Voorzitter College van Diakenen

Daniëlle Leder
Diaconaal secretaris