Stichting PikulanVrouwe en Anthonie GasthuisWereldwijdlentewandeling-Oosterkerk-foto

Zondag 25 maart, lentewandeling Oosterkerk

Palmzondag. We moesten de Goede Week nog door, maar buiten hing Pasen al in de lucht en de zomertijd was net ingegaan. Ten bate van de Stichting Pikulan en natuurlijk ook “ter leringe ende vermaeck” had de Oosterkerk een wandeling georganiseerd.

Frank Kimman, fervent wandelaar en tevens boekhouder van het diaconaal bureau, heeft samen met Welmoed Davidson een route uitgestippeld. De wandeling ging via de Amsterdamstraat naar de Amsterdamse Poort (waar wij de eerste ganzenkuikens van het jaar mochten bewonderen). Verder door Spaarnwouderstraat, over Burgwal en Kampervest naar het Klein Heiligland. Inmiddels hadden zich bij onze groep van 16 ook nog 2 verdwaalde toeristen aangesloten. Onderweg gaven onze gidsen allerlei informatie.

Al pratende had ik niet zo goed opgelet waar we waren, maar ineens bevond ik mij, midden in de stad, voor een oude muur met daarachter een groene en stille hof… Achter een hemelsblauwe zonnewijzer staat een prachtig gebouw met met twee zijvleugels, alles witgepleisterd. We bleken te zijn beland in het Vrouwe- en Antoniegasthuys. Immy Nieboer, voorzitter van het College van Diakenen en tevens lid van het regentencollege, vertelde ons dat dit hofje is voortgekomen uit een gasthuis dat in 1440 (op Valentijnsdag) gesticht is aan wat nu de Bakenesserstraat heet, bestemd voor de opvang van arme reizigers, pelgrims, zieken en daklozen.

In dat oude gasthuis deelden negen personen één kamer met negen bedsteden. In 1786 verhuisden de bewoners naar het huidige hofje op Klein Heiligland, waar ze ieder een eigen huisje kregen, een enorme verbetering. Inmiddels zijn na restauratie zes grotere woningen ontstaan, voor 50-plussers, vrouwen en mannen. Wij mochten een woning, die net vrijgekomen is, van binnen bekijken. En wij, als moderne, veeleisende en vooral ook gróte 21ste eeuwers, vonden het huisje, behalve mooi, pittoresk en autenthiek (veel houtwerk en plavuizen), toch ook wel erg klein! (tja, de “eischen des tijds”). Ook de regentenkamer in het hoofdgebouw bekeken we. Vanaf een groot schilderij boven de monumentale schouw keken drie voormalige regenten ons vriendelijk doch enigszins streng aan. “Zoo wordt dit Huys met lust bestierd door zulke braaven. Zoo wordt behoeftigheid verkwikt door liefdegaven”. De inscriptie onder het regentenbord vertelt nog veel meer moois over geschiedenis en doel van dit hof. We bewonderden het bewerkte houten plafond, het meubilair: wat een prachtige kast met verborgen slot !

Na de groepsfoto ging het richting Nieuwe Kerk. In de wijkzaal aan de overkant werden we eerst onthaald op een heerlijke lunch, verzorgd door Marijke en Zannie. Met een enorme sleutel werd vervolgens de Nieuwe Kerk geopend. Deze kerk is de eerste stenen kerk in Haarlem die speciaal voor de protestanten is gebouwd, met een enorme preekstoel centraal in de ruimte. Langs dezelfde weg liepen we terug naar de Oosterkerk waar Frank ons liet zien dat we 5,8 km hadden gelopen. We hebben onze gidsen hartelijk bedankt voor deze interessante en verrassende wandeling.

Opbrengst
Er waren ook mensen die niet hebben gewandeld, maar wel een bijdrage hebben gegeven. Minus de kosten van de lunch houden we € 215,00 over voor Stichting Pikulan. Iedereen hartelijk bedankt!