Namens de kerken

De organisatie van de diaconie is geregeld in onze kerkorde. Samen vormen de diakenen het College van diakenen, dat zich vooral met bestuur en beleid bezighoudt. In Haarlem wordt het College van Diakenen gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie diakenen uit de wijkkerkenraadraden. De diakenen zijn lid van de wijkkerkenraden. De Protestantse Gemeente te Haarlem bestaat uit de volgende kerken:

grote st bavo kerk

De Grote of Sint.-Bavokerk

De Grote Kerk van Haarlem is geen museum, maar een kerk. Zij is zondag en door de week een plaats van samenkomst voor de Wijkgemeente Centrum van de Protestantse Gemeente te Haarlem. In die wijkgemeente trachten we het verhaal van Gods liefde door te vertellen in verbondenheid met de traditie en met een open oog voor de wereld van nu. Enerzijds zijn we een gewone gemeente van mensen die in of rond het centrum van Haarlem wonen. Anderzijds zijn we misschien toch ook een beetje een bijzondere gemeente. We ontvangen veel gasten van heinde en ver. We doen dat graag. We hopen aan wie eenmaal langs komt een goede herinnering mee te geven. En wie vaker komt hopen we zo te ontvangen, dat hij of zij zich snel thuis voelt.

nieuwe kerk haarlem centrum

Winterkerk van Haarlem

De Nieuwe Kerk staat aan het Nieuwekerksplein in de Vijfhoek, een van de mooie oude binnenstadswijken van Haarlem. De kerk is als eerste protestantse kerk in Haarlem ontworpen en gebouwd, en heeft een unieke architectuur. De Protestantse Gemeente van Haarlem-Centrum heeft deze kerk als “winterkerk” in gebruik omdat het in de winter te koud is in de Bavo.

Meer informatie over de Nieuwe Kerk, klik hier.

ontmoetingskerk-foto-buiten

De Ontmoetingskerk

Een open en gastvrije gemeente bij u in de wijk In de gerenoveerde Ontmoetingskerk in Haarlem-Schalkwijk huist een vitale geloofsgemeenschap die open en gastvrij wil zijn voor allen die opzoek zijn naar christelijke spiritualiteit. Uiteraard heeft zij haar eigen kleur en ligging binnen het brede spectrum van de christelijke traditie.

Bezoek hier de site van de Ontmoetingskerk.

oosterkerk-foto-buiten

De Oosterkerk

De Oosterkerk is een gezellige en gastvrije kerk in Haarlem-Oost. De kerk is een thuis voor mensen met allerlei achtergronden, van vooruitstrevend tot meer orthodox. Ze hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Creativiteit speelt in deze kerk in Haarlem een belangrijke rol. In de kerkdiensten wordt regelmatig gebruik gemaakt van beeldende kunst en allerlei muzikale invloeden. Daarbij wordt ook de creativiteit van de leden van de kerk aangesproken.
Er is een samenwerking met de twee andere wijkgemeenten van de PGH (Centrum en Schalkwijk), maar de meeste activiteiten van onze kerk zijn op Haarlem-Oost  gericht. Zo zijn er een ouderensoos, een gespreksgroep voor ouders, koorrepetities en creatieve catecheses voor kinderen.
De buurten in Haarlem-Oost waar onze kerk zich vooral op richt zijn de Amsterdamse Buurt, de Slachthuisbuurt, Parkwijk en de Zuiderpolder. Ook wanneer u een feest, concert of toneel- voorstelling organiseert, bent u van harte welkom in de Oosterkerk in Haarlem. Onze kerk heeft een prachtige akoestiek. We hebben onder andere het Haarlems Studentenkoor, de Muziekschool, het Hoorns Byzantijns Mannenkoor en de Brassband Haarlem meer dan eens mogen verwelkomen.

Stiltemoment
Elke vrijdag van 09:00 – 09:20 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Oosterkerk..