Centrumwillemijn van dijk

De nieuwe predikant van de protestantse wijkgemeente Haarlem Centrum is sinds zondag 23 september in functie. In een druk bezochte dienst in de Grote of St.-Bavokerk werd Willemijn van Dijk in het ambt bevestigd. Zij wordt de vaste predikant van de Grote of St.-Bavokerk en de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek.

Het Haarlems Dagblad besteedde ook aandacht aan deze gebeurtenis, zie voor de volledige tekst de website van het Haarlems Dagblad.

Bron: Bavo.nl