Diaconaal platformtafel van betrokkenen

‘Hoe kan je als kerk mensen helpen die psychisch kwetsbaar zijn?’ Dat was de vraag die centraal stond tijdens de tweede vergadering van het Diaconaal Platform van Haarlem Centrum. Kerken en welzijnsorganisaties bogen zich op dinsdag 26 februari samen over deze vraag aan de ‘Tafel van Betrokkenen’ in de Doopsgezinde kerk.

Sinds oktober 2018 heeft de wijkdiaconie van de Grote kerk het diaconaal platform in leven geroepen vanuit de behoefte om gezamenlijk met andere kerken te oriënteren op het ontwikkelen van diaconale activiteiten. Inmiddels zijn er niet alleen betrokken kerken maar ook welzijnsorganisaties uit Haarlem centrum die zich hebben aangesloten om de samenwerking op diaconaal gebied te verkennen. Het platform heeft daarom de naam ‘Tafel van Betrokkenen’ gekregen.

Het streven is om in elk kwartaal bijeen te komen aan de hand van een inspirerend thema. Voor het thema van afgelopen vergadering was Jan Eerbeek als gastspreker uitgenodigd, initiatiefnemer van het MyHome-project wat in 2018 de publieksprijs ‘diaconaal initiatief’ heeft gewonnen op de Landelijke Diaconale Dag. In het MyHome-project vormen mensen met een GGZ-achtergrond samen met vrijwilligers een coöperatie waarin ze naar elkaar omkijken. De doelstelling van het project beschrijft hij als ‘mensen een beetje gelukkiger te laten worden in hun eigen huis’.

Jan Eerbeek
Jan Eerbeek

Het omkijken naar mensen met een beperking is volgens Eerbeek niet alleen maar de verantwoordelijkheid van professionals. De samenleving moet in beweging komen. En de kerken hebben daar een taak in. Tijdens de avond zijn door verschillende deelnemende kerken ideeën uitgewisseld om hier mee bezig te zijn. Zoals het houden van een themadienst om ‘wederkerigheid’ in de omgang met anderen bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Psychiatrie van 25 tot en met 30 maart.

De volgende inspiratiebijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2019. Het thema zal dan zijn ‘Kinderen en Armoede’. Wilt u hierbij aanwezig zijn en meedenken over hoe kerken zich in de samenleving kunnen inzetten? Geef u dan op bij diaconaal werker Daniëlle Leder: d.leder@diaconiehaarlem.nl.