Regionale Diaconale Dagregionale diakenendag haarlem

De Landelijke Diakenendag is altijd een bron van inspiratie. Het is indrukwekkend om te horen wat er allemaal landelijk gedaan wordt. Op zaterdag 6 april vond de eerste regionale diaconale dag voor de ring Haarlem plaats. Kerk in Actie richt zich dit jaar op “Kinderen en Armoede” en ook bij ons is dit een doorlopend thema.

De bijeenkomst in de Oosterkerk was bedoeld om kennis te maken met elkaar en ook om elkaar te inspireren door het delen van activiteiten. In de ochtend werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe impulsen werden doorgegeven. De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) bestaat uit 3 wijkgemeenten: Centrum, Oost en Schalkwijk.

actie4kidsHet Trefpunt Bennebroek vertelde over Actie4Kids, een inzamelingsactie om schoenendozen te vullen voor arme gezinnen in Roemenië. Door middel van een waslijn met boodschappenlijstjes werden de schoenendozen gevuld: van potloden via sokken tot gebreide kindermutsen en sjaals.
Op verzoek van de burgerlijke gemeente Bloemendaal is Project Eenzaamheid gestart, een initiatief van Welzijn Bloemendaal en de kerkelijke gemeente. Er waren al veel activiteiten waarbij mensen zich konden aansluiten. Zoals gemeenschappelijke maaltijden en koffie-ochtenden, maar ook vraag en aanbod van diensten en goederen.

Velsen-Noord / Velserbroek vertelde over de jongerenactiviteiten, de autorijdienst en Hart voor Velserbroek, een initiatief van verschillende kerken uit de regio. Er is een tweedehands kledingwinkel. Een Wereldwinkel bestaat er na de zondagdienst. Plastic doppen worden ingezameld om vervolgens statiegeld te verkrijgen. Zoiets dergelijks, maar dan voor postzegels en printcartridges wordt ook door Kerk in Actie geïnitieerd.

De diaken van de Protestantse Gemeente Aerdenhout enthousiasmeerde de anderen over het project ‘Muziek is Geloven’. Maar ook over de gemeentemaaltijden en het Jubileumprogramma 60 jaar Adventskerk. Aansluitend werden de donaties aan Hospice Haarlem en Xenia Leiden genoemd.

De diaken van de Remonstrantse Kerk informeerde over de jaarlijkse inzamelingsactie van koffers en winterjassen bestemd voor Stem in de Stad en de producten voor de Voedselbank. Ook al betreft het een kleine gemeente, circa 20 verschillende doelen worden jaarlijkse ondersteund.

Een voorzitter van de wijkdiaconie in Haarlem-Oost noemde het Avondmaalsproject Stichting Pikulan; een kraamkliniek en Eerste Hulppost op Java in Indonesië. Er worden diverse activiteiten door de Oosterkerk georganiseerd om geld in te zamelen, zoals een gemeentemaaltijd, een sponsorloop en een fietstocht.

De wijkdiaconie in Haarlem-Schalkwijk heeft als Avondmaalsproject Stichting Berekum gekozen. Deze stichting bouwt een kraamkliniek met hulp van Nederlandse medische specialisten in Ghana. Het Vakantietassenproject werd, dankzij het Breed Diaconaal Overleg, door meerdere kerken in Schalkwijk gevuld. Er is een samenwerking met een naastgelegen school. Een knutselmiddag voor kinderen op woensdag wordt georganiseerd. De moeders van de kinderen van de knutselmiddag hebben gekookt voor de senioren van de Ontmoetingskerk.

Haarlem-Centrum vertelde over de ‘Tafel van Betrokkenen’, een diaconaal platform in oprichting specifiek voor kerken en welzijnsorganisaties in de stad. Ieder jaar in de weken voor Kerstmis verkopen diakenen van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum en van de Lutherse Kerk Haarlem vanaf de oude Broodbank en elders in De Grote of Sint.-Bavokerk speciale diakenbroodjes voor het goede doel.

buurttukNa de lunch kwamen de gastsprekers aan bod. Daniëlle Leder, diaconaal werker PGH, nam de diaconale activiteiten van 2018 door. Het Vakantietassenproject en het Zakgeldproject werden uitgelicht. Dit jaar is het streven om het Zakgeldproject op te starten bij de Velserpoort voor dakloze gezinnen. Het Vakantietassenproject wordt door de 3 wijkgemeenten verrijkt en voortgezet.

Carla van der Vlist, directeur SchuldHulpMaatje Nederland, vertelde over hoe groot de nood is Nederland. Met behulp van een quiz werden de aanwezige diakenen geïnformeerd over de statistieken. Maar liefst 1 op de 5 Nederlandse huishoudens lopen een risico op problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject.

Na de presentatie kwam Corry Villari, coördinator Schuldhulpmaatje/Moneyfit Haarlem, aan het woord. Hoe ben je, zeker als jongere, bestand tegen voor zoveel verleiding? Voorbeelden zoals dure snacks, een mobiele telefoon, merkkleding, uitgaan, etc. MoneyFit, de jongere variant van SchuldHulpMaatje, helpt jongeren hierbij. Zij interviewde daarna ervaringsdeskundige “Jimmy”.
De ervaringsdeskundige vertelde uitgebreid over zijn situatie en hoe hij dankzij MoneyFit uit de schulden kwam.

diakenen regionale diakenen dagKlassikaal werd vervolgens ideeën uitgewisseld om de doelgroep te bereiken. Vanwege de privacywet is het moeilijk om de juiste gezinnen te bereiken. Het is een idee om het Vakantietassenproject om voor een breder publiek uit te delen en daardoor de drempel voor de hulpvragers te verlagen. Het verplicht instellen van een SchuldHulpMaatje bij een hulpvraag is voorgesteld. Veel ouders werken overdag, het is een uitdaging om per activiteit nieuwe vrijwilligers te zoeken. Het voorbeeld met de knutselmiddag werd genoemd.

Rond 16:00 uur is de regionale dag afgesloten. Er is voorgesteld om volgend jaar op een avond af te spreken met een gezamenlijke maaltijd. Immers, eten verbindt mensen. Dit kwam als grootste overeenkomst naar voren.

Downloads presentaties: