logo-diaconie-130x140pxVacature Haarlemse diaconie

De diaconaal werker stimuleert de diaconale ‘presentie in de wijk’. Dat wil zeggen: motiveert de wijkdiakenen, diaconaal medewerkers en vrijwilligers om contact te leggen met individuele wijkbewoners, die behoefte hebben aan meer contact of andere hulp. De diakenen vervullen daarbij een organisatorische rol.

De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) heeft momenteel de volgende vacature:

Voor vragen, e-mail naar info@diaconiehaarlem.nl of neem contact op met de algemeen secretaris dhr. W. Davidson. Hij is bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09:00 tot 14:00 uur via telefoonnummer 023 – 5310138. Je mag natuurlijk ook schriftelijk reageren. Het postadres is: Zomerkade 165 (1e verdieping), 2032 WC Haarlem.